КП ЖЕО інформує про укладення Публічного Договору приєднання про надання послуг з поводження з побутовими відходами

Шановні мешканці с-ща. Костянтинівка та с. Іванівка

КП ЖЕО інформує Вас про укладення Публічного Договору приєднання про надання послуг з  поводження з побутовими відходами

 

Відповідно до статті 12 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах.

Відповідно до статті 5 вказаного Закону послуги з поводження з побутовими відходами є комунальними послугами, які, у свою чергу, належать до житлово-комунальних послуг.

Згідно з ч. 2 ст. 35-1 Закону України «Про відходи» власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення побутових відходів укладають договори з виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, здійснюють оплату послуг з поводження з побутовими відходами та забезпечують роздільне збирання побутових відходів.

Виконавця послуг з вивезення побутових відходів визначає орган місцевого самоврядування.

Згідно з ч. 1 ст.25 Закону України «Про житлово-комунальні  послуги»,  споживачі  зобов’язані укласти договір про надання послуг з  поводження з побутовими відходами з особою, визначеною у встановленому законодавством порядку.

До джерел утворення побутових відходів стаття 1 Закону України «Про відходи» відносить об’єкти, на яких утворюються побутові відходи (житловий будинок, підприємство, установа, організація, земельна ділянка).

Рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради № 195 від 25.06.2021 р. «Про визначення тимчасових виконавців послуги для населення «вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, перевезення)» на територіях Костянтинівського та Іванівського старостинських округів Южноукраїнської міської територіальної громади Вознесенського району» КП ЖЕО визначено  виконавцем послуги для населення «вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, перевезення) на територіях Костянтинівського та Іванівського старостинських округів Южноукраїнської міської територіальної громади Вознесенського району.

Саме тому КП ЖЕО уповноважене укладати договори на вивезення побутових відходів із споживачами даної послуги.

Публічний договір – це договір зі споживачем на надання йому будь-якої послуги, а публічність дає право на укладання цього договору відразу з усіма споживачами конкретної послуги без підписання письмового примірника Сторонами. Така форма укладання публічного договору передбачена законодавством, зокрема ч.3 ст.205, ст.ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України.

Згідно з ч. 5 ст. 13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», публічні договори приєднання про надання комунальних послуг з власниками індивідуальних (садибних) житлових будинків вважаються укладеними, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на веб-сайті виконавця послуги такий власник не вчинив дій щодо відключення (відмови) від комунальної послуги. При цьому розміщується повідомлення про місце опублікування тексту договору у загальнодоступних місцях на інформаційних стендах та/або рахунках на оплату послуг.

Форма такого договору затверджена Постановою КМУ №1070 від 10.12.2008 року.

Згідно з ст. 205, 642 ЦК України укладення договору шляхом вчинення виключно конклюдентних дій або мовчання можливе, якщо для певного договору не передбачена обов`язкова письмова форма або якщо таке укладення договору передбачено законом.

Таким чином, договір про надання послуг з вивезення побутових відходів є укладеним з моменту, коли споживач акцептував пропозицію офертанта повністю та без застережень або у вигляді конклюдентних дій прийняв оферту, або за умови передбачення у договорі або законі не висловив заперечень проти договору (мовчання).

Системне тлумачення вказаних норм свідчить, що на фізичних осіб покладено законодавчий обов`язок укласти договір та вносити плату за користування послугами поводження з побутовими відходами та не можливість споживача відмовитись від укладання такого договору. Прийняття оферти виконавця послуг з вивезення відходів може бути у вигляді мовчання.(вказана позиція підтверджена у Постанові  Верховного суду справа №646/834/17 від 11.11.2019 р.)

У зв’язку з вище викладеним пропонуємо вам ознайомитись із Публічною офертою до Публічного Договору приєднання про надання послуг з поводження з побутовими відходам, типовим індивідуальним договором про надання послуг з поводження з побутовими відходами та заявою-приєднанням, яку в подальшому ви можете підписати та надати до КП ЖЕО.

                                                                                                                                                             Адміністрація КП ЖЕО

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

до Публічного Договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами

Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаціне об’єднання», в особі в. о. директора Салагора Олександра Андрійовича, що діє на підставі статуту та  розпорядження міського голови від 23.06.2021№178-р «Про виконання обов’язків директора комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне об’єднання», розташоване за адресою: 55000, Миколаївська область, Вознесенський район, м.Южноукраїнськ, вул. Паркова,5, яке на підставі рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради № 195 від 25.06.2021 р. «Про визначення тимчасових виконавців послуги для населення «вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, перевезення)» на територіях Костянтинівського та Іванівського старостинських округів Южноукраїнської міської територіальної громади Вознесенського району» визначене виконавцем послуг з поводження з побутовими відходами, пропонує до укладення Публічний договір приєднання про надання послуг з поводження з побутовими відходами з власниками (наймачам, орендарям) житлового будинку приватного сектора (споживачами).

 

                                                                                                                                     Адміністрація КП ЖЕО

ТИПОВИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР

Затверджено

Постановою КМ України

від 10 грудня 2008 р. № 1070

ТИПОВИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з поводження з побутовими відходами

м. Южноукраїнськ

 «01» липня 2022 р.

Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаціне об’єднання», в особі в. о. директора Салагора Олександра Андрійовича, що діє на підставі статуту та  розпорядження міського голови від 23.06.2021 №178-р «Про виконання обов’язків директора комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне об’єднання»,   розташоване за адресою: 55000, Миколаївська область, Вознесенський район, м. Южноукраїнськ, вул. Паркова,5 (далі — виконавець), з однієї сторони, та індивідуальний споживач, який є власником індивідуального (садибного) житлового будинку/співвласником багатоквартирного будинку, і приєднався до умов цього договору згідно з пунктом 3 цього договору (далі — споживач), з іншої сторони, уклали цей договір про таке.

Загальні положення

 1. Цей договір є публічним договором приєднання, який встановлює порядок та умови надання послуг з поводження з побутовими відходами (далі — послуга) споживачу та розроблений на підставі Типового договору, затвердженого Постановою КМУ № 1070 від 10.12.2008р. (із змінами). Договір укладається сторонами у відповідності до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», з урахуванням ч.3 ст. 205, ст. ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України без підписання письмового примірника Сторонами.
 2. Даний договір є публічним договором приєднання, який набирає чинності через 30 днів з моменту розміщення на офіційному веб-сайті Южноукраїнської міської ради Миколаївської області та сайті Комунального підприємства «Житлово-експлуатаціне об’єднання».
 3. Фактом приєднання споживача до умов договору (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір, зокрема надання виконавцю підписаної заяви-приєднання (додаток до договору), сплата рахунка за надану послуги, факт отримання послуги або мовчання.
 4. Всі умови Договору, є обов’язковими для Сторін.
 5. Укладаючи цей Договір Споживач автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору, тарифів та норм накопичення, що діятимуть на момент акцептування цього Договору.
 6. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору.

Предмет договору

7. Виконавець зобов’язується надавати споживачу послугу відповідної якості та згідно з графіком надавати послуги з поводження з побутовими відходами, а споживач зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим договором, на підставі рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради № 195 від 25.06.2021 р. «Про визначення тимчасових виконавців послуги для населення «вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, перевезення)» на територіях Костянтинівського та Іванівського старостинських округів Южноукраїнської міської територіальної громади Вознесенського району» та відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту.

Перелік послуг

8. Виконавець надає споживачеві послуги з поводження з твердими побутовими відходами.

9.Послуги з вивезення твердих побутових відходів надаються  за контейнерною та безконтейнерною схемою.

10. Передача небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється виконавцем послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог санітарного законодавства суб’єктам господарювання, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

11. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються виконавцем.

12. Виконавець вивозить тверді відходи за контейнерною/безконтейнерною схемою згідно затвердженого графіка та маршруту:

— для населення, що мешкає в будинках приватного сектору с. Іванівка – один раз на тиждень(середа);

— для населення, що мешкає в будинках приватного сектору смт. Костянтинівка 2 (два) рази в тиждень (вівторок, четвер) по одному разу від кожного будинку в тиждень (у разі вивезення за безконтейнерною схемою).

13. Графік та періодичність вивезення може бути змінено, про що споживача додатково буде повідомлено шляхом розміщення оголошення на  веб-сайті Южноукраїнської міської ради Миколаївської області та/або веб-сайті виконавця Комунального підприємства «Житлово-експлуатаціне об’єднання».

14. Для вивезення твердих побутових відходів за контейнерною схемою використовуються технічно справні контейнери місткістю 1,1куб.метрів, що належать Виконавцеві або Споживачеві.

15. Для вивезеннят твердих побутових відходів за контейнерною схемою Споживач зобов’язаний завантажити відходи у контейнери, а Виконавець – в спеціально обладнані транспортні засоби.

16. Для вивезення твердих побутових відходів за безконтейнерною схемою Споживач зобов’язаний згідно з графіком до 08-00 години виставити у місцях (біля житлового будинку земельної ділянки тощо), погоджених з Виконавцем, закриті ємності з відходами (мішки, контейнери) місткістю не більш як 0,126 куб. метра.

17. Виконавець вивозить тверді побутові відходи з 08.00 до 17.00 год. в літній період та з 08.00 до 17.00 год. в зимовий період.

18. Завантаження твердих побутових відходів здійснюється Виконавцем. Під’їзд до місця збору відходів для спеціалізованого транспорту Виконавця повинен бути безперешкодним в будь-яку пору року.

19. Вивезення великогабаритних і ремонтних відходів здійснюється виконавцем за окремою письмовою заявою та згідно затвердженої по підприємству калькуляції.

Вимоги до якості послуг

20. Критерієм якості послуг з вивезення побутових відходів є дотримання графіка вивезення побутових відходів, правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, інших вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення побутових відходів.

Права та обов’язки споживача

21. Споживач має право на:

1) одержання своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством і умовами договору;

2) одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про ціни/тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми надання послуг, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів. Така інформація надається засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього договору;

3) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;

4) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протягом п’яти робочих днів з моменту звернення споживача;

5) зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

6) несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження такої відсутності. Враховуючи умови пп. 6 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» документами, що підтверджують тимчасову відсутність в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів є:

 • довідка з місця фактичного тимчасового проживання Споживача та/або інших осіб, видана компетентним органом/установою/організацією із обов’язковими зазначенням інформації про сплату за послугу з вивезення побутових відходів за місцем фактичного проживання;
 • довідка з місця роботи, видана підприємством, установою, організацію, незалежно від форми власності, ФОП (як на території України, так і за її межами), з яким Споживач та/або інші особи перебувають у трудових відносинах із зазначенням строку дії трудового договору/контракту (у разі видачі довідки на іноземній мові, надається нотаріально посвідчений переклад);
 • довідка з місця лікування, видана закладом охорони здоров’я (як на території України, так і за її межами) із зазначенням строку (періоду) перебування споживача та/або інших осіб на лікуванні у медичному закладі (у разі видачі довідки на іноземній мові, надається нотаріально посвідчений переклад);
 • довідка з місця навчання, видана освітнім закладом (як на території України, так і за її межами) із зазначенням строку навчання споживача та/або інших осіб та місця їх тимчасового проживання на період навчання (у разі видачі довідки на іноземній мові, надається нотаріально посвідчений переклад);
 • довідка з місця проходження військової служби, видана компетентною установою Збройних Сил України із зазначенням строку проходження військової служби споживача та/або інших осіб;
 • довідка з місця відбування покарання, видана компетентною установою виконання покарань України або органом виконання покарань іншої держави із зазначенням строку відбування покарання споживачем та/або іншою особою.
 • письмова інформація-повідомлення споживача про виїзд за межі території України та повернення на територію України, в обов’язковому порядку підтверджена офіційним документом – паспортом громадянина України для виїзду за кордон з відміткою дати вибуття за межі території України та відміткою дати повернення на територію України.

7) перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;

8) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням правил надання послуг;

9) отримання без додаткової оплати інформації про проведені виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі.

22.  Споживач зобов’язується:

1) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

2) оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з поводження з побутовими відходами;

3) дотримуватися правил пожежної безпеки та санітарних норм;

4) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірі, встановленому відповідно до пункту 36 цього договору;

5) письмово інформувати виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача, протягом 30 календарних днів від дня настання такої події;

6) забезпечити роздільне збирання побутових відходів (у разі впровадження по відповідному населеному пункту схеми роздільного збирання);

7) визначати разом з виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків, вигрібних ям;

8) обладнати контейнерні майданчики, утримувати їх у належному санітарному стані, забезпечувати освітлення в темний час доби;

9) забезпечити належне збирання та зберігання відходів, установлення необхідної кількості контейнерів для завантаження твердих, відходів з урахуванням унеможливлення їх переповнення; утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил;

10) обладнати вигрібні ями згідно з вимогами санітарних норм і правил, не допускати скидання до них інших відходів.

Права та обов’язки виконавця

23. Виконавець має право:

1) вимагати від споживача обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів, контейнерних майданчиків та вигрібних ям;

2) вимагати від споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи, встановлювати необхідну  кількість контейнерів з метою запобігання їх переповненню;

3) вимагати від споживача забезпечувати роздільне збирання побутових відходів(у разі впровадження по відповідному населеному пункту схеми роздільного збирання);

4) припинити/зупинити надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору;

5) вимагати від споживача проведення протягом п’яти робочих днів робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених виконавцем;

6) звертатися до суду в разі порушення споживачем умов договору;

7) отримувати інформацію від споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі споживача.

24. Виконавець зобов’язується:

1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи та умовами договору, зокрема шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

2) готувати та укладати із споживачем договори про надання послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;

3) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку та публікувати на власному веб-сайті необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів, щомісячні обсяги зібраних побутових відходів (за типами, що збираються), щомісячні обсяги переданих різних видів побутових відходів іншим суб’єктам господарювання на місця видалення відходів або об’єкти оброблення та утилізації відходів з наведенням коду операції поводження з відходами відповідно до наказу Держстату від 23 січня 2015 р. № 24 “Про затвердження переліків категорій, груп відходів і операцій поводження з відходами”;

4) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;

5) вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;

6) самостійно здійснювати перерахунок вартості послуг за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості, а також сплачувати неустойку (штраф) у розмірі, встановленому відповідно до пункту 36 цього договору;

7) своєчасно реагувати на виклики споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

8) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

9) інформувати споживача про намір зміни тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами;

10) мати укладені договори із суб’єктами господарювання, що надають послуги з перероблення та захоронення побутових відходів, та перевозити побутові відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об’єкти поводження з побутовими відходами відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту;

11) забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів у разі перебування їх у власності виконавця;

12) ліквідувати звалище твердих відходів протягом однієї доби з моменту його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка перевезення, а також невідкладно проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб.

Ціна та порядок оплати послуг

25. Споживач вносить однією сумою плату виконавцю, яка складається з:

плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затвердженого тарифу на послугу та обсягу надання послуг, визначених відповідно до законодавства;

плати за абонентське обслуговування в розмірі, визначеному виконавцем, але не вище граничного розміру, визначеного Кабінетом Міністрів України.

26. Вартість послуг визначається згідно тарифів, затверджених рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської ради від 14.07. 2021 № 221 «Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення), які надає комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання» на території Южноукраїнської міської територіальної громади», Наказом КП ЖЕО № Н-193 від 29.11.2021 р. та Наказом КП ЖЕО № Н-122 від 29.06.2022 р., відповідно до яких тариф на послуги з поводження з побутовими відходами становить:

— для населення, що мешкає в будинках приватного сектору с. Іванівка, у розмірі 27,19 грн. з урахуванням ПДВ на одного мешканця в місяць;

— для населення, що мешкає в будинках приватного сектору с. Костянтинівка у розмірі 22, 60 грн. з урахуванням ПДВ на одного мешканця в місяць.

Розмір місячної плати визначається шляхом множення плати за послуги з поводження з твердими побутовими відходами для населення на 1 особу на місяць на кількість зареєстрованих  у житловому приміщенні осіб.

Крім того, на виконання Закону України від 03.12.2020 №1060 «Про внесення змін деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг», Постанови КМУ від 26.07.2006 № 1010 про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводженням з побутовими відходами та Постанови №808 від 21.08.2019 «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами», Споживач сплачує плату за абонентське обслуговування у розрахунку на один будинок приватного сектору 2 грн. 32 коп. з ПДВ щомісячно.

27. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

Плата за послугу та за абонентське обслуговування нараховується щомісяця.

Початок і закінчення розрахункового періоду для розрахунку за платою за абонентське обслуговування завжди збігаються з початком і закінченням календарного місяця відповідно.

28. Виконавець формує на підставі норм надання послуг рахунок на оплату послуг та надає споживачеві у строк не пізніше ніж за 10 календарних днів до граничного строку внесення плати за послуги, а споживач зобов’язаний отримати вказані рахунки та оплатити їх.

Рахунок надається на паперовому носії. На вимогу або за згодою споживача рахунок може надаватися в електронній формі, зокрема за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів.

29. Споживач здійснює оплату за цим договором щомісяця не пізніше 25 числа місяця, що настає за розрахунковим, що є граничним строком внесення плати за спожиту послугу.

30. Плата вноситься на розрахунковий рахунок р/р UA513264610000026002170080298 в ф. МОУ ВАТ Ощадбанк ТВБВ 10014/0134, ЄДРПОУ 31537375, ЄДРПОУ 31537375, св-во платника ПДВ №100025494, ІПН 315373714091.

31. За бажанням споживача оплата послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.

Під час здійснення оплати споживач зобов’язаний зазначити розрахунковий період, за який вона здійснюється, та призначення платежу (плата виконавцю, сплата пені, штрафів).

У разі коли споживачем не визначено розрахунковий період або за зазначений споживачем період виникла переплата, виконавець має право зарахувати такий платіж (його частину в розмірі переплати) в рахунок заборгованості споживача за минулі розрахункові періоди в разі її наявності, а в разі відсутності такої заборгованості — в рахунок майбутніх платежів споживача починаючи з найближчих до дати здійснення платежу розрахункових періодів.

Виконавець не має права зараховувати плату за послугу в рахунок погашення пені, нарахованої споживачу без згоди споживача.

32. У разі коли споживач не повністю вніс плату виконавцю за розрахунковий період, а також коли виконавець здійснює зарахування переплати в рахунок заборгованості за минулі періоди або в рахунок майбутніх платежів споживача, отримані від споживача кошти зараховуються:

у першу чергу — в рахунок плати за послугу;

у другу чергу — в рахунок плати за абонентське обслуговування.

33. Споживач не звільняється від оплати послуги, інших платежів, визначених відповідним договором про надання послуг, отриманої ним до укладення цього договору.

Відповідальність сторін за порушення договору

34. Сторони несуть відповідальність за порушення договору відповідно до статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

35. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості споживач викликає виконавця послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг. Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача для перевірки якості надання послуги у строк не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення споживачу.

Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 “Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133).

36. У разі несвоєчасного здійснення платежів споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або невідповідної якості виконавець здійснює перерахунок вартості послуг, а також сплачує споживачеві неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка середньодобової вартості споживання послуги, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 — за фактичний час споживання послуги), за кожен день ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або невідповідної якості (за виключенням нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого відбувалася ліквідація наслідків аварій або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача).

Аварійно-відновними роботами є комплекс робіт з ліквідації наслідків аварій, що виникли, а також із запобігання аваріям та аварійним ситуаціям.

Порядок і умови внесення змін до договору,
зокрема щодо ціни послуги

37. Виконавець має право вносити зміни до договору. У разі внесення виконавцем змін до договору, крім зміни ціни договору, такі зміни вступають в силу через 30 днів з моменту розміщення цих змін на офіційному веб-сайті Южноукраїнської міської ради Миколаївської області та/або веб-сайті виконавця Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаціне об’єднання»,

Інформування споживача про намір зміни ціни/тарифу на послугу здійснюється виконавцем в порядку, затвердженому Мінрегіоном.

38. У разі прийняття органом місцевого самоврядування рішення про зміну цін/тарифів на послуги виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачам з посиланням на рішення відповідних органів шляхом розміщення на офіційному веб-сайті виконавця.

У разі зміни цін/тарифів протягом строку дії договору нові тарифи застосовуються з моменту їх введення в дію. Виконавець зобов’язаний внести відповідні зміни до договору шляхом розміщення нової редакції договору на офіційному веб-сайті Южноукраїнської міської ради Миколаївської області та/або веб-сайті виконавця Комунального підприємства «Житлово-експлуатаціне об’єднання».

Форс-мажорні обставини

39. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.

40. Форс-мажорними обставинами є надзвичайні та невідворотні обставини, які виникли в результаті не передбачених сторонами подій, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, зокрема пожежі, землетруси, повені, зсуви, вибухи, війна або військові дії, страйк, блокада. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

Форс-мажорні обставини у розумінні «воєнних дій» слід розуміти як ведення воєнних дій безпосередньо на території Южноукраїнської міської територіальної громади.

Строк дії договору, порядок і умови
продовження його дії та розірвання

41. Цей договір набирає чинності з дня акцептування його споживачем, але не раніше ніж через 30 днів з моменту опублікування і діє протягом одного року з дати набрання чинності.

42. Якщо за 30 днів до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.

43. Дія договору припиняється у разі:

закінчення строку, на який його укладено, якщо одна із сторін повідомила про відмову від договору відповідно до пункту 42 цього договору;

смерті фізичної особи — споживача;

прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи — споживача (виконавця) або визнання його банкрутом.

Дія договору припиняється шляхом розірвання за:

взаємною згодою сторін;

рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору іншою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

У разі розірвання договору зобов’язання припиняються з моменту досягнення домовленості про розірвання договору.

44. Припинення дії цього договору не звільняє сторони від обов’язку виконання зобов’язань, які на дату такого припинення залишилися невиконаними.

Прикінцеві положення

45.  Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання послуг, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.

46. Повідомлення, документи та інформацію, що передбачені цим договором, споживач надсилає виконавцю засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього договору. Виконавець надсилає повідомлення, документи та інформацію, що передбачені цим договором, на поштову адресу нерухомого майна споживача або іншими засобами зв’язку, зазначеними споживачем.

47. Сторони надають одна одній свою згоду на використання та обробку своїх персональних даних, в тому числі на надання їх третій особі, виключно для здійснення повноважень та дій, що необхідні для реалізації прав та виконання обов’язків, передбачених цим договором, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших актів законодавства.

Реквізити Виконавця:
55000 Миколаївська область м. Южноукраїнськ вул. Паркова, 5 (а/с 94)

р/р UA513264610000026002170080298 в ф МОУ ВАТ Ощадбанк ТВБВ 10014/0134, ЄДРПОУ 31537375 Тел./факс 05136-55470, тел. 2-17-90

В.о. директора КП ЖЕО___________  Олександр САЛАГОР

М.П.

 

 

 

  Додаток
до Типового індивідуального договору про надання послуг

з поводження з побутовими відходами

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ

Ознайомившись з умовами договору про надання послуги з поводження з побутовими відходами, розміщеного на __________________________________

(назва офіційного веб-сайту

________________________________________________________________,

органу місцевого самоврядування та/або веб-сайту виконавця послуги)

приєднуюсь до договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами з ________________________________________________________________

(назва виконавця)

з  такими даними.

 1. Інформація про споживача:

1) найменування/прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) _______________

________________________________________________________________

ідентифікаційний номер (код згідно з ЄДРПОУ) ____________________________

адреса ________________________________________________________________

номер телефону ________________________________________________________

адреса електронної пошти _______________________________________________;

2) адреса приміщення споживача:

вулиця _________________

номер будинку __________ номер квартири (приміщення) _______

населений пункт ____________________

район _____________________________

область ____________________________

індекс ____________________________;

3) кількість зареєстрованих осіб у квартирі (приміщенні) споживача ___________.

 

 

Відмітка про підписання споживачем цієї заяви-приєднання:

______________
(дата)
_________________________
(особистий підпис)
______________________
(прізвище, ім’я та по батькові
(за наявності)

Своїм підписом споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно із законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно із законодавством, зокрема щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих за договором послуг.”