Техніка безпеки та санітарно- побутові умови

Статтями 247 Кодексу законів про працю України та 21 закону України «Про професійні спілки,їх права та гарантії діяльності» профспілкам надано право здійснення громадського контролю за дотриманням на підприємствах законодавства про охорону праці, створенням безпечних та нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно- побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом і спецвзуттям, іншими засобами індивідуального і колективно захисту.

Одне з провідних місць в системі заходів з оздоровлення умов праці займає забезпечення робітників санітарно- побутовими приміщеннями.

З метою активізації контролю за станом організації охорони праці на підприємстві, приведення санітарно-побутових приміщень у відповідність з вимогами санітарно- гігієнічних норм інженером з техніки безпеки та головою профспілки КП ЖЕО проводяться перевірки санітарно-побутових приміщень:

—  комплексних працівників  ДпППТ та СК;

—  електромеханіків та електромонтерів ЕЛЦ;

—  слюсарів-сантехніків Д з ТО та ПР ВБС.

За результатами перевірок будуть складені акти,  а якщо буде виявлено порушення, то приписи щодо усунення.