ЗАКОН ЄДИНИЙ ДЛЯ ВСІХ

Вже неодноразово в нашому місті звучить заклик деяких голів ОСББ про списання будинків з балансу комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне об’єднання», використовуючи при цьому так звану «практику інших міст». Інформація подається така, що не відповідає дійсності.

У містах Вознесенську та Вараші житлові будинки дійсно списали з балансу комунальних підприємств. Проте,що не маловажно, головним каталізатором прийняття міською владою цих міст такого рішення стала несвоєчасна реакція місцевих комунальних підприємств на зміни в законодавстві та не внесення останніми відповідних коригувань в статутні документи, які б дозволили їм провадити господарську діяльність з управління багатоповерховими будинками.

Згідно діючого законодавства, а саме Закону Україну «Про приватизацію державного житлового фонду» власники квартир багатоквартирних будинків, є співвласниками допоміжних приміщень будинку, технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою і зобов’язані брати участь у загальних витратах, пов’язаних з утримання будинку і прибудинкової території. Як зазначено частиною 1 статті 5 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015р. № 417- VIII, спільне майно багатоквартирного будинку є спільною сумісною власністю співвласників.

У зв’язку з  цими змінами в законодавстві мешканці мають можливість вільного вибору форм управління своїм багатоквартирним будинком!

Відповідно до законодавства існує три форми управління багатоквартирним житловим будинком:

  • управління самостійно співвласниками (більш характерна для одноповерхових будинків).
  • ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку).
  • управитель, якого обирають самі співвласники на загальних зборах співвласників або орган місцевого самоврядування на конкурсній засаді відповідно протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку з проханням призначити управителя. Така форма управління передбачає, що усі питання та проблеми з надавачами житлово-комунальних послуг вирішуються управителем.

Частиною п’ятою ст. 18 Закону встановлено: -управитель — фізична особа — підприємець зобов’язаний самостійно пройти професійну атестацію або мати у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)».{Абзац перший частини п’ятої статті 18 вводиться в дію з 1 січня 2019 року — див. пункт 1 розділу VI}

КП ЖЕО має у штаті двох найманих працівників, які пройшли професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» і отримали відповідні сертифікати та свідоцтва.

А чи пройшли професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» і мають такі сертифікати та свідоцтва всі ті «управителі», які сьогодні надають послуги ОСББ міста Южноукраїнська? Красномовно відповісти на це питання може реєстр атестованих осіб, що опублікований на сайті Мінрегіонбуду України.

Будинки, які сьогодні обслуговує КП ЖЕО, визначились з формою управління та підписали договір   між представниками житлових будинків  і управителем,що відповідає Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання» засноване на комунальній власності  територіальної громади міста  Южноукраїнська і підпорядковане міській раді ( Засновник), в межах  встановлених законодавством України та  Статутом підприємства.

Підприємство забезпечує своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету та інших відрахувань, згідно з чинним  законодавством України, надає статистичну звітність, створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування. Підприємство  створює  належні безпечні та здорові умови праці, дотримується  санітарно-гігієнічних норм  та вимог з охорони здоров’я своїх працівників і споживачів продукції.

Підприємство веде податковий, оперативний та аналітичний, бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і забезпечує подання звітності до відповідних державних органів згідно з чинним законодавством України. Фінансові результати діяльності підприємства визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу. І саме тому житлові будинки не можуть бути списані з балансу підприємства.

В той час,  створені ОСББ не   звітують до відповідних державних органів в зв’язку з недолугістю   чинного законодавства України. Об’єднання є неприбутковими  організаціями. Тобто, для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління об’єднання на загальних зборах обирається з числа співвласників ревізійна комісія (ревізор) або приймається рішення про залучення аудитора.

Жодних податків, жодного контролю та жодних внесків до міського бюджету!

На даний час в місті Южноукраїнську є три будинки, які не визначились з формою управління.

Відповідно до статті 12 Закону надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах.

При цьому Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», яким, зокрема, переноситься кінцева дата переукладення договорів співвласників багатоквартирних будинків з виконавцями комунальних послуг.

Пунктом 4 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено, що не пізніш як протягом п’яти місяців з дня завершення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України співвласники багатоквартирних будинків незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком зобов’язані прийняти рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу) щодо кожного виду комунальної послуги згідно з частиною першою статті 14 цього Закону, а виконавці комунальних послуг — укласти із такими співвласниками договори про надання відповідних комунальних послуг відповідно до обраної співвласниками моделі організації договірних відносин.

Більше того, згідно рекомендації  адміністративної колегії Миколаївського обласного територіального відділення АМКУ  — «в умовах оголошеного карантину діє заборона на проведення всіх масових заходів, включаючи збори співвласників багатоквартирного будинку, що унеможливлює протягом дії карантину змінити управителя або обрати іншу форму управління будинком».