Шановні мешканці та гості нашого міста!

Пропонуємо ознайомитись та взяти до уваги публіний договір про надання послуг з тимчасового розміщення (готельних послуг). Умови даного договору розповсюдживатимуться на всіх фізичних осіб, що користуватимуться послугами готелю «Лідер».

                                   ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

               до Публічного Договору про надання послуг 

             з тимчасового розміщення (готельних послуг)

Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаціне об’єднання», в особі в.о. директора МИРОНЮКА Олександра Степановича, що діє на підставі статуту та  розпорядження міського голови від 179-р від 14.07.2022 року «Про виконання обов’язків директора комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне об’єднання», розташоване за адресою: 55000, Миколаївська область, Вознесенський район, м.Южноукраїнськ, вул. Паркова,5,  пропонує до укладення Публічний договір приєднання про надання послуг з тимчасового розміщення (готельних послуг) (надання номера (кімнати) (ліжко-місця) для тимчасового проживання) за адресою Миколаївська область, Вознесенський район, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби Народів, буд. 6, на викладених у договорі умовах

У випадку прийняття Вами запропонованих Послуг в Готелі вважається, що Ви цілком та безумовно погоджуєтесь з усіма умовами нижчевикладеного Публічного договору про надання послуг з тимчасового розміщення (готельних послуг) та правил проживання в готелі, у повному обсязі і безумовно приймаєте їх (в т.ч. погоджуєтесь виконувати усі зобов’язання, які на Вас покладаються Публічною офертою (договором) і Вам зрозумілі всі їх положення. Публічний договір про надання послуг з тимчасового розміщення (готельних послуг) визначають зміст прав, обов’язків та відповідальності Готелю і Користувача, діють одночасно та доповнюють один одного.

Адміністрація КП ЖЕО

 

                                      Публічний договір

           про надання послуг з тимчасового розміщення

                                     (готельних послуг)

Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаціне об’єднання», в особі в. о. директора МИРОНЮКА Олександра Степановича, що діє на підставі статуту та  розпорядження міського голови від 179-рвід 14.07.2022 року «Про виконання обов’язків директора комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне об’єднання», розташоване за адресою: 55000, Миколаївська область, Вознесенський район, м.Южноукраїнськ, вул. Паркова,5  далі іменується — Виконавець), з однієї сторони, та будь-яка особа або її уповноважений представник, яка приєднається до цього договору у спосіб, визначений цим договором, іменована надалі Замовник, з іншої сторони, надалі «Сторони», відповідно до вимог ст. 633, ст.634 Цивільного кодексу України, уклали цей договір про наступне:

  1. Загальні положення

1.1. Цей договір є публічним договором приєднання, який встановлює порядок та умови надання послуг з тимчасового розміщення (готельних послуг) Замовника у готелі «Лідер» за адресою: вул. Дружби Народів, буд. 6 у м. Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області. Договір укладається сторонами з урахуванням ч.3 ст. 205, ст. ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України без підписання письмового примірника Сторонами.

1.2. Фактом приєднання споживача до умов договору (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір, зокрема надання виконавцю підписаної заяви-приєднання, сплата рахунку за надану послуги, факт отримання послуги.

1.3.  Всі умови Договору, є обов’язковими для Сторін.

1.4.  Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору.

1.5. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю та всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.

1.6. Перед початком користування готельними послугами кожний Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору та Правилами проживання в Готелі, що розміщені (оприлюднені) на офіційному вебсайті Виконавця веб-сайті виконавця послуги Комунального підприємства «Житлово-експлуатаціне об’єднання» та в Куточку споживача.

     2.  Терміни та поняття

2.1. Публічний договір (з надання послуг з тимчасового розміщення (готельних послуг) договір публічної оферти) – це договір, відповідно до якого Виконавець бере на себе обов’язок здійснювати надання послуг з тимчасового розміщення (готельних послуг) кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови цього договору встановлюються однаковими для всіх Замовників, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. Виконавець не має права надавати переваги одному Замовнику перед іншим щодо укладення цього договору, якщо інше не встановлено законом.

2.2. Договір приєднання до публічного договору (з надання послуг з тимчасового розміщення (готельних послуг) договір публічної оферти) – це договір, умови якого встановлені Виконавцем у договорі публічної оферти з надання готельних послуг, який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого договору публічної оферти з надання готельних послуг в цілому, через підписанння заяви-приєднання та/або оплату рахунку з надання готельних послуг, який було виставлено Виконавцем. Замовник не може запропонувати свої умови договору.

2.3. Момент укладення договору приєднання – це момент підписанння заяви-приєднання до договору та/або проведення Замовником оплати рахунку з надання послуг з тимчасового розміщення (готельних послуг), який було виставлено Виконавцем та зарахування вказаних коштів на поточний рахунок Виконавця.

2.4. Замовник – будь-яка особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити послуги. Замовлення готельних послуг може бути здійснено однією особою на користь іншої особи.

2.5. Готельна послуга – дії (операції) Виконавця з розміщення Замовника шляхом надання номера (кімнати, ліжко-місця) для тимчасового проживання в готелі, а також інша діяльність, пов’язана з розміщенням та тимчасовим проживанням.

2.6. Кімната (Номер) – окреме вмебльоване приміщення, що складається з однієї кімнати, обладнаних для тимчасового проживання.

2.7. Ліжко-місце — умовна частина площі приміщення (кімнати, жилого блоку чи секції), визначена та виділена для тимчасового проживання в ньому одночасно декількох одиноких осіб однієї статі, не пов’язаних між собою сімейними та/або родинними стосунками.

2.8. Бронювання – попереднє замовлення Замовником послуг готелю у певному обсязі, з метою використання послуг в обумовлені терміни конкретним споживачем.

        3.   Предмет договору

3.1. Виконавець зобов’язується надавати споживачу за послугу тимчасового проживання (готельні послуги), у спеціально обладнаній кімнаті ( номері) у готелі «Лідер» за адресою: вул. Дружби Народів, буд. 6 у м. Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області, а Замовник прийняти послугу та здійснити її оплату.

3.2. З моменту зарахування Замовником коштів на рахунок Виконавця згідно з виставленим рахунком та/або підписання заяви-приєднання до договору   вважається, що Замовник приєднався до даного договору, погодився з усіма його умовами та жодних претензій чи зауважень щодо викладених у ньому умов не має.

      4.   Порядок оформлення проживання в готелі

4.1. Розміщення Замовника в Готелі,  здійснюється на попередній платній основі, тобто при внесенні 100% оплати послуг з тимчасового розміщення на узгоджений період відповідно до цін встановлених Виконавцем, з одночасним пред’явленням Замовником документів, що посвідчують його особу (паспорт громадянина України, в тому числі для виїзду за кордон, свідоцтво про народження – для осіб молодше 16 річного віку без супроводу батьків, опікунів тощо, паспорт громадянина іноземної держави чи особи без громадянства, міграційна карта). У разі наявності надається: 1) копія посвідчення інваліда, дитини-інваліда та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів; 2) копія посвідчення ветерани війни; 3) копія посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 4) довідка про взяття на облік як внутрішньо переміщену особу відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

4.2. Замовлення послуги Виконавцю здійснюється шляхом повідомлення Замовником про бронювання послуг Виконавця із зазначенням періоду проживання, дати і часу заїзду та виїзду, кількості місць і кімнат (номерів, ліжко-місця),  прізвища та ініціалів Замовника, кількості дітей, та їх віку тощо.

4.3. Після отримання замовлення на бронювання послуг, Виконавець надає Замовнику  для підписання заяву-приєднання до договору та  рахунок для оплати із зазначенням вартості заброньованих послуг.

4.4. У випадку попереднього замовлення, якщо Замовник не скористався послугою проживання в зазначений день заїзду або скасує, або змінить замовлення (бронювання) до передбачуваного дня заїзду, передплата сплачена ним в розмірі 100% вартості проживання за весь період проживання не підлягає поверненню та зараховується в якості штрафу, за невиконання Замовником умов цього договору.

4.5. Продовження проживання Замовника понад період, що вказаний у замовленні на бронювання, незалежно від його причин, а також розміщення Замовника, що прибув без попереднього бронювання проводиться при наявності вільних місць і оплачується Виконавцю в момент такого заїзду. Плата за послуги визначається на момент заїзду.

     5.   Порядок розрахунків

5.1. Послуги Виконавця, в тому числі додаткові, надаються Замовнику на платній основі відповідно до умов договору і тарифів/цін, встановлених  Виконавцем. Тарифи/ціни на послуги Виконавця та їх перелік визначаються і змінюються виключно за одноособовим рішенням Виконавця.

5.2. Право на отримання/використання Послуг Готелю, надається після здійснення плати за відповідні Послуги.

5.3. Оплата послуг здійснюється на банківський рахунок Комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне об’єднання», зазначений в рахунку наданому Виконавцем.

5.4. Оплату комісій і відсотків, пов’язаних з перерахуванням коштів, здійснює Замовник.

         6.  Права та обов’язки сторін

6.1. Замовник має право:

6.1.1. З власної ініціативи достроково здійснювати розрахунки з Виконавцем.
6.1.2. Відмовитися від готельних послуг Виконавця здійснивши своєчасну ануляцію бронювання.
6.1.3. Користуватися всіма послугами готелю в обсязі, необхідному для Замовника.

6.1.4 Заселитися з домашніми тваринами за окрему плату встановлену Виконавцем

6.2. Замовник зобов’язаний:

6.2.1. Виконувати умови даного Договору.

6.2.2. Ознайомитись і повністю дотримуватися Правил проживання в Готелі, своєчасно вживати заходів до усунення виявлених у кімнаті несправностей. Не допускати самовільного перепланування чи переобладнання кімнати, заміни та перестановки технічного обладнання в кімнаті. Забезпечувати цілісність пломб приладів обліку води, тепла та світла, не допускати самовільного втручання в роботу цих приладів.

6.2.3. Своєчасно здійснювати оплату заброньованих послуг в строки та в порядку, визначеними цим договором.

6.2.4. У разі спричинення збитків будь-якому майну Виконавця Замовник зобов’язаний компенсувати всі збитки в грошовій формі з урахуванням транспортних витрат пов’язаних з компенсацією збитків. Відповідальність за збитки, які було спричинено діями неповнолітніх або малолітніх дітей несуть їх батьки або особи, які супроводжують таких дітей.

6.2.5. Допускати у кімнату та інші займані наймачем приміщення для огляду елементів кімнати та його обладнання, перевірки показань засобів обліку в денний час, а у разі аварій і в нічний час, працівників підприємств з обслуговування житлового фонду за наявності у них відповідних посвідчень.

6.2.6. При виїзді із займаного приміщення  звільнити і здати його Виконавцю в належному технічному і санітарному стані.

6.2.7. Поважати права інших гостей Готелю, дотримуватись морально-етичних норм, утримуватись вживання нецензурних висловів у громадських зонах Готелю.

6.2.8.Дотримуватись правил пожежної безпеки та раціонального (економного) користування електроприладами і обладнанням Готелю.

6.2.9. Берегти майно Готелю.

6.2.10 У разі заселення з домашніми тваринами здійснити плату за їх проживання та дотримуватись правил  проживання  з тваринами.

6.3. Виконавець має право:
6.3.1. Виконавець залишає за собою право, на власний розсуд, поселити Замовника в інший номер такого ж або вищого рівня.
6.3.2. Стягнути з Замовника гроші відповідно до завданих Виконавцю збитків у повному обсязі, з урахуванням транспортних витрат пов’язаних з компенсацією збитків.
6.3.3. Відмовити Замовнику в поселенні чи розірвати договір (здійснити виселення), у випадках порушення даного Договору, Правил проживання.

6.3.4. Достроково, без повернення сплачених Замовником за тимчасове проживання коштів, розривати договір про надання послуг з тимчасового розміщення, з одночасним примусовим виселенням з території Готелю у разі:

перебування в стані сильного алкогольного та/або наркотичного та/або токсичного сп’яніння чи під дією психотропних речовин;

паління в номерах, а також на території Готелю і комплексу, окрім спеціально відведених для цього місць;

без погодження рецепції та без належних дозвільних документів зберігання чи принесення зброї, вибухових і легкозаймистих, їдких, ядовитих, наркотичних засобів та інших небезпечних предметів і речовин;

порушення правил громадського порядку;

порушення правил проживання в Готелі;

порушення положень даної Публічної оферти;

систематичних (2 та більше) скарг інших гостей Готелю на порушення їхніх прав та свобод.

6.3.5. Заходити до номеру Готелю для проведення прибирання, зміни білизни, перевірки систем водопостачання, кондиціонування повітря або усунення недоліків в їх функціонуванні, а також у випадку порушення Замовником положень даної Публічної оферти.

6.4. Виконавець зобов’язаний:

6.4.1. Поселити Замовника у вільну кімнати, на вільне ліжко-місце і надати достовірну інформацію про готельні послуги, їх види, особливості та ціни.

6.4.2. При наданні послуг Замовнику дотримуватись умов (вимог), визначених в замовленні на бронювання, яке надане Замовником.

6.4.3.Доводити Замовнику зміни вартості розміщення/проживання в нежитловому приміщенні (кімнаті).

6.4.4. Інформувати Замовника про необхідність дотримання громадського порядку, комендантської години, правил пожежної безпеки, Правил проживання в Готелі та Правил проживання з тваринами.

6.4.5. Утримувати готель відповідно до встановлених санітарних правил та норм експлуатації.

6.4.6. У разі виникнення поломок чи аварій в номерах, своєчасно реагувати на прохання Замовника, що стосуються надання послуг з тимчасового розміщення, вживаючи заходів по усуненню поломок і аварій в номерах Готелю в найкоротші строки (у випадку неможливості усунення аварії чи поломки в номері, надається інший номер категорії не нижче від тієї, яку було узгоджено в день в’їзду).

6.4.7. Нести відповідальність за комплектність та справність обладнання в номерах, а також за якість підготовки номеру до заселення.

            7.   Відповідальність сторін

7.1 У випадку порушення своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням визначених умов.
7.2. У випадку, якщо між сторонами цього договору в добровільному порядку не буде досягнута домовленість, щодо спірних питань, цей договір може бути оскаржено зацікавленою стороною до суду.

7.3.Готель не несе відповідальності за гроші, речі та будь-які інші матеріальні цінності, що були залишені в номері, втрачені на території Готелю, або їх пропажу з будь-яких причин.

      8.   Форс-мажорні обставини

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов’язань по даному Договору у випадку дії обставин непереборної сили, зокрема: пожежа, землетрус, інші стихійні лиха, епідемії, диверсії, введення воєнних дій на території Южноукраїнської міської територіальної громади тощо,  що могли істотно вплинути на виконання зобов’язань.

8.2. Сторона, що не виконала зобов’язань внаслідок обставин непереборної сили, повинна відповідними документами підтвердити іншій стороні наявність вказаних обставин та їх зв’язок із невиконанням (неналежним виконанням) зобов’язань.

8.3. Документально не підтверджені обставини непереборної сили та їх зв’язок із невиконанням зобов’язань не розглядаються іншою стороною в якості таких.

8.4. Сторони не звільняються від відповідальності за невиконання грошових зобов’язань.

             9.   Строк дії договору

9.1. Цей договір набирає чинності з дня акцептування його споживачем.

9.2. Дія договору припиняється у разі:

закінчення строку, на який його укладено;

смерті фізичної особи — Замовника;

Дія договору припиняється в односторонньому порядку  за рішенням Виконавця в односторонньому порядку.

9.3. Припинення дії цього договору не звільняє сторони від обов’язку виконання зобов’язань, які на дату такого припинення залишилися невиконаними.

       10.   Пільги на розміщення в Готелі

10. Порядок та розміри надання Замоникам знижок на послуги з тимчасового розміщення визначаються (змінюються) Виконавцем в односторонньому порядку без додаткових попереджень Замовника.

 

          11.   Прикінцеві положення

11.1. На відносини Сторін, які не врегульовані даним договором, поширюються норми діючою законодавства України

11.2. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання послуг, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.

11.3. Повідомлення, документи та інформацію, що передбачені цим договором, споживач надає особисто або надсилає виконавцю засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього договору.

11.4. Сторони надають одна одній свою згоду на використання та обробку своїх персональних даних, в тому числі на надання їх третій особі, виключно для здійснення повноважень та дій, що необхідні для реалізації прав та виконання обов’язків, передбачених цим договором, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших актів законодавства.

Додатки до договору:

Додаток 1 «Журнал реєстрації громадян у готелі «Лідер» за адресою Миколаївська область, Вознесенський район, м.Южноукраїнськ, вул. Дружби Народів, буд. 6».

Додаток 2 Правила проживання в готелі та Правила  проживання гостей з тваринами

Додаток 3 Заява-приєднання.

Реквізити Виконавця:
55000 Миколаївська область м. Южноукраїнськ  вул. Паркова, 5 (а/с 94)

р/р UA513264610000026002170080298 в ф МОУ ВАТ Ощадбанк ТВБВ 10014/0134,

АТ КБ «Приватбанк» UA943052990000026002021705783, свід. платника ПДВ № 100198030, ЄДРПОУ 31537375 Тел./факс 05136-55470, тел. 2-17-90

В.о. директора КП ЖЕО_________  Олександр МИРОНЮК

М.П.

 

 

                                                           Додаток 3 до Публічного

                                                       Договору про надання

                                                     послуг з тимчасового

                                                         розміщення (готельних

                        послуг)

                                                                В.о. директора КП ЖЕО

                                                               Олександру  МИРОНЮКУ

                                                               ___________________

                                                          

    Заява-приєднання до до Публічного Договору про надання послуг  з тимчасового розміщення (готельних послуг) у готелі «Лідер» за адресою: вул. Дружби Народів, буд. 6 у м. Южноукраїнськ Вознесенського  району Миколаївської області.

 

Ознайомившись з умовами договору про надання послуг з тимчасового розміщення (готельних послуг) приєднуюсь до договору з тимчасового розміщення (готельних послуг)  з такими даними.

  1. Інформація про Замовника:

1) найменування/прізвище, ім’я, по батькові ______________ _______________________________________________

2)ідентифікаційний номер (код згідно з ЄДРПОУ) _______________________________________________

3)адреса реєстрації _______________________________________________

4)номер телефону _________________________________

5) адреса електронної пошти__________________________

6) кількість осіб, які фактично планують користуватися послугами _______________________________________

7)  наявність пільг_________________________________

Цією заявою, я _____________________________цілком та безумовно погоджуюсь з усіма умовами Публічного договору про надання послуг з тимчасового розміщення (готельних послуг) та правил проживання в готелі, визнаю, що мені є зрозумілі всі їх положення у повному обсязі і безумовно приймаю їх, погоджуюсь виконувати усі зобов’язання, які на мене покладаються  договором.

_____________                                                         ___________

(дата)                                (підпис)                                 ПІБ